Ενεργειακές επιθεωρήσεις - Πιστοποιητικά

Ενεργειακές επιθεωρήσεις - Πιστοποιητικά

Ενεργειακές επιθεωρήσεις - Πιστοποιητικά

 

Το αρχιτεκτονικό μας γραφείο αναλαμβάνει τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και την έκδοση των Ενεργειακών  Πιστοποιητικών για κάθε είδους κτήριο ανεξαρτήτως  χρήσης.

Οι πιστοποιημένοι Ενεργειακοί  Επιθεωρητές μας επισκέπτονται τους προς επιθεώρηση χώρους και σύμφωνα με όλες τις διαδικασίες που προβλέπει ο σχετικός νόμος μελετούν την κάθε περίπτωση και εκδίδουν το Πιστοποιητικό Ενεργειακής  Απόδοσης το οποίο έχει ισχύ έως 10 'έτη και το οποίο είναι πλέον υποχρεωτικό για όλα κτήρια παλαιά ή νέα, κατοικίες, ή επιχειρήσεις.

Η αμεσότητα, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα στον τρόπου που διεκπεραιώνουμε τις Ενεργειακές  Επιθεωρήσεις - Πιστοποιητικά και η μακροχρόνια εμπειρία μας, καθιστά το αρχιτεκτονικό γραφείο μας μοναδική εγγύηση.

ΕΡΕΙΣΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία ΕΡΕΙΣΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ ιδρύθηκε το 2020 με έδρα τον Υμηττό, Σιπύλου αρ. 18. Βασικός της συνεργάτης όσον αφορά την εμπειρία στις μελέτες, τις κατασκευές και το χονδρικό εμπόριο είναι η εταιρεία «Ε.ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ – Π.ΣΑΪΚΑΣ Ο.Ε.» η οποία διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 (Διαχείριση Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντική Διαχείριση), ISO 45001:2018 (Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας).

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • - Διεύθυνση: Σιπύλου 18, ΥμηττόςΑττική, 17237
  • - Τηλέφωνο: (+30 ) 210 7613520
  • - Φαξ: (+30) 210 7613521
  • - Email: mserhsma@gmail.com
  • - Website: ereisma-construction.gr