Συντηρήσεις Δημ. κτιρίων, οδών, κ.λ.π

Domisia Ktiria2

Συντηρήσεις Δημοσίων κτιρίων, οδών, κ.λ.π

Η εταιρεία μας έχει πλέον μια πολυετή εμπειρία στις συντηρήσεις δημοσίων κτιρίων όπως Σχολεία, Πανεπιστήμια και λοιπά Δημοτικά κτίρια.

Με απόλυτη υπευθυνότητα αναλαμβάνουμε την συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων έχοντας στην διάθεσή μας εξειδικευμένο προσωπικό ποικίλων  ειδικοτήτων.

Με τον κατάλληλο εξοπλισμό μετατρέπουμε ουσιαστικά την συντήρηση δημοσίων κτηρίων σε μία αναβάθμιση τους  με στόχο την μέγιστη λειτουργικότητά τους.

Όλα τα υλικά και ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε στις συντηρήσεις δημοσίων κτηρίων είναι πιστοποιημένα και εγγυημένα για την καλή λειτουργία τους.

Ενδεικτικά Δημόσια έργα