Βιομηχανικά - Μεταλλικά κτίρια

Mettaliko Ktirio

Βιομηχανικά – Μεταλλικά κτίρια

Η εταιρία μας σχεδιάζει, κατασκευάζει, ανακαινίζει και συντηρεί Βιομηχανικά και Μεταλλικά  κτήρια οποιουδήποτε μεγέθους και χρήσης.

Για τον σκοπό αυτό δραστηριοποιούνται εξειδικευμένοι συνεργάτες όπως Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί κλπ, καθώς και τα άριστα εξοπλισμένα συνεργεία μας.

Τα πλεονεκτήματα των βιομηχανικών κτηρίων που σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε είναι η άριστη κατασκευή και η χρηστικότητα των χώρων, η αντοχή και η πολυλειτουργικότητα τους.

Τα υλικά κατασκευής που χρησιμοποιούμε, κατόπιν μελέτης και ανάλογα με το είδος της εκάστοτε χρήσης του βιομηχανικού κτιρίου είναι τα πλέον κατάλληλα ώστε να μας δώσουν ένα ανθεκτικό, ασφαλές και σύγχρονο κτίριο.

Ενδεικτικά έργα Βιομηχανικών - Μεταλλικών κτιρίων

Πάνελ Οροφής

Τσακίρης

Στέγαστρα Βιομηχανικά

Ασφάλεια