Έργα οδοποιίας - Ανάπλαση εξ. χώρων

Dromos

Έργα οδοποιίας – Ανάπλαση εξωτερικών χώρων

Η εταιρία μας με πολυετή εμπειρία στα έργα οδοποιίας αναλαμβάνει και κατασκευάζει μεγάλα, μικρά , δημόσια ή  ιδιωτικά έργα όπως Πεζοδρόμια, Ασφαλτοστρώσεις κλπ.

Οι έμπειροι μηχανικοί μας επιβλέπουν σχολαστικά την πρόοδο των έργων και το εξειδικευμένο προσωπικό μας συμβάλει για το άριστο αποτέλεσμα.

Έτσι έχουμε ένα εγγυημένο αποτέλεσμα στα έργα οδοποιίας  χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα και κατάλληλα υλικά βασισμένα στην ασφαλή χρήση.

Είμαστε οι πλέον ειδικοί στην κατασκευή δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων, χώρων στάθμευσης και γενικά στην ασφαλτόστρωση μεγάλων ή ακόμα και μικρών αυλιων  χώρων.

Τηρώντας αυστηρά τις διεθνείς προδιαγραφές και τα χρονοδιαγράμματα, πάντα με συνέπεια παραδίδουμε έργα με τα πλέον  υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικά έργα Οδοποιίας κ.λ.π