Ενεργειακές επιθεωρήσεις - Πιστοποιητικά

Pistopioitika

Ενεργειακές επιθεωρήσεις – Πιστοποιητικά

Το αρχιτεκτονικό μας γραφείο αναλαμβάνει τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και την έκδοση των Ενεργειακών  Πιστοποιητικών για κάθε είδους κτήριο ανεξαρτήτως  χρήσης.

Οι πιστοποιημένοι Ενεργειακοί  Επιθεωρητές μας επισκέπτονται τους προς επιθεώρηση χώρους και σύμφωνα με όλες τις διαδικασίες που προβλέπει ο σχετικός νόμος μελετούν την κάθε περίπτωση και εκδίδουν το Πιστοποιητικό Ενεργειακής  Απόδοσης το οποίο έχει ισχύ έως 10 ‘έτη και το οποίο είναι πλέον υποχρεωτικό για όλα κτήρια παλαιά ή νέα, κατοικίες, ή επιχειρήσεις.

Η αμεσότητα, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα στον τρόπου που διεκπεραιώνουμε τις Ενεργειακές  Επιθεωρήσεις – Πιστοποιητικά και η μακροχρόνια εμπειρία μας, καθιστά το αρχιτεκτονικό γραφείο μας μοναδική εγγύηση.