Συντηρήσεις Δημ. κτιρίων, οδών, κ.λ.π

Συντηρήσεις Δημοσίων κτιρίων, οδών, κ.λ.π

Συντηρήσεις Δημοσίων κτιρίων, οδών, κ.λ.π

 

Η εταιρεία μας έχει πλέον μια πολυετή εμπειρία στις συντηρήσεις δημοσίων κτιρίων όπως Σχολεία, Πανεπιστήμια και λοιπά Δημοτικά κτίρια.

Με απόλυτη υπευθυνότητα αναλαμβάνουμε την συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων έχοντας στην διάθεσή μας εξειδικευμένο προσωπικό ποικίλων  ειδικοτήτων.

Με τον κατάλληλο εξοπλισμό μετατρέπουμε ουσιαστικά την συντήρηση δημοσίων κτηρίων σε μία αναβάθμιση τους  με στόχο την μέγιστη λειτουργικότητά τους.

Όλα τα υλικά και ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε στις συντηρήσεις δημοσίων κτηρίων είναι πιστοποιημένα και εγγυημένα για την καλή λειτουργία τους.

Ενδεικτικά Δημόσια έργα

Ασφάλεια

ΕΡΕΙΣΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία ΕΡΕΙΣΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ ιδρύθηκε το 2020 με έδρα τον Υμηττό, Σιπύλου αρ. 18. Βασικός της συνεργάτης όσον αφορά την εμπειρία στις μελέτες, τις κατασκευές και το χονδρικό εμπόριο είναι η εταιρεία «Ε.ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ – Π.ΣΑΪΚΑΣ Ο.Ε.» η οποία διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 (Διαχείριση Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντική Διαχείριση), ISO 45001:2018 (Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας).

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • - Διεύθυνση: Σιπύλου 18, ΥμηττόςΑττική, 17237
  • - Τηλέφωνο: (+30 ) 210 7613520
  • - Φαξ: (+30) 210 7613521
  • - Email: mserhsma@gmail.com
  • - Website: ereisma-construction.gr